งานสอน

เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ม.4
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่
บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ม.5  
บทที่ 9 คลื่นกล
บทที่ 10 คลื่นเสียง
บทที่ 11 แสงและทัศนอุปกรณ์
บทที่ 12 แสงเชิงฟิสิกส์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ม.6  
บทที่ 17 ของไหล
บทที่ 18 ความร้อน
บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ม.6
บทที่ 1 การเคลื่อนที่
บทที่ 2 สนามของแรง
บทที่ 3 คลื่น
บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
แบบทดสอบบทที่ 1 การเคลื่อนที่
แบบทดสอบบทที่ 2 สนามของแรง
แบบทดสอบบทที่ 3 คลื่น
แบบทดสอบบทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ม.6
บทที่ 17 ของไหล
บทที่ 18 ความร้อน
บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ม.6
บทที่ 1 การเคลื่อนที่
บทที่ 2 สนามของแรง
บทที่ 3 คลื่น
บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
แบบทดสอบบทที่ 1 การเคลื่อนที่
แบบทดสอบบทที่ 2 สนามของแรง
แบบทดสอบบทที่ 3 คลื่น
แบบทดสอบบทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ม.6
บทที่ 17 ของไหล
บทที่ 18 ความร้อน
บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

652total visits,1visits today

ข้ามไปยังทูลบาร์