boon3
ครูเกิดยินดีต้อนรับ ข้อสอบ ม.ขอนแก่นพร้อมเฉลยละเอียด
ข้อสอบโควตาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
 
เฉลยข้อสอบโควตาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2559 เฉลยข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2558 เฉลยข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2557 เฉลยข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2557
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2556 เฉลยข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2556
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2555 เฉลยข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2555
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2554 เฉลยข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2554
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2553 เฉลยข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2553
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2552 เฉลยข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2552
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2551   เฉลยข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2551
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2550   เฉลยข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2550
     
111111
สถิติการเข้าชม
เริ่ม 30 ก.ย. 55