boon3
ครูเกิดยินดีต้อนรับ ข้อสอบ ม.ขอนแก่นพร้อมเฉลยละเอียด
ข้อสอบโควตาวิชาภาษาไทย ม.ขอนแก่น
 
เฉลยข้อสอบโควตาวิชาภาษาไทย ม.ขอนแก่น
ข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2559 เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2559
ข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2558 เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2558
ข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2557 เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2557
ข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2556 เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2556
ข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2555 เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2555
ข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2554 เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2554
ข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2553 เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2553
ข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2552 เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2552
ข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2551   เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2551
ข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2550   เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2550
     
111111
สถิติการเข้าชม
เริ่ม 30 ก.ย. 55