boon3
ครูเกิดยินดีต้อนรับ ข้อสอบ ม.ขอนแก่นพร้อมเฉลยละเอียด
ข้อสอบโควตาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ขอนแก่น
 
เฉลยข้อสอบโควตาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ขอนแก่น
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2559 เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2559
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2558 เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2558
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2557 เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2557
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2556 เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2556
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2555 เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2555
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2554 เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2554
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2553 เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2553
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2552 เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2552
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2551   เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2551
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2550   เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2550
     
111111
สถิติการเข้าชม
เริ่ม 30 ก.ย. 55