tmm3
ศน.ครูเกิด ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
หน้าหลัก ศึกษานิเทศก์ บ้านนักวิทย์ การเรียนการสอน คลังข้อสอบ ทะเบียนวัดผล หลักสูตร เกี่ยวกับคุณครู คู่มือครู หนังสือเรียน
logo65logo65logo65logo65logo65logo65
logo65logo65 logo65 logo65 logo65 logo65 logo65logo65
logo65logo65logo65logo65logo65logo65
bnn01
bnn03
นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง (ศน.ครูเกิด, ศน.เกิด, ศน.บก.)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
logo65logo65logo65logo65logo65logo65
logo65logo65 logo65 logo65 logo65 logo65 logo65logo65
logo65logo65logo65logo65logo65logo65
11แมวแมว แมวแมวแมว11แมวแมวแมวแมวแมว11แมวแมวแมวแมวแมวแมวแมว 11
เกี่ยวกับวิทยฐานะ วPA
sv01 ศธจ.ชัยภูมิ
ศูนย์ฯบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
สพม.ชัยภูมิ
เวบไซต์โรงเรียนใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สนง. คุรุสภา
หลักสูตรของไทย พ.ศ. 2503 - ปัจจุบัน
สทศ. (NIETS)
ประตูสู่การเรียนรู้ออนไลน์ OCSC (ตัวอย่าง)
ดูผลสอบ O-NET
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (O-NET)
ดูผลสอบ RT/NT
 
สำนักงาน ก.ค.ศ.
 
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
 
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
 
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
 
http://www.google.com
 
เว็บไซต์สำนักงาน ภายใน สพฐ.
 
 
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ( 13 โรงเรียน )
โรงเรียน
ผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เวบไซต์โรงเรียน
ตำบล/อำเภอ
รกน.นายอร่าม ศรีสุภาพ
บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
บ้านค่าย/เมือง
นายอร่าม ศรีสุภาพ
บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
บ้านค่าย/เมือง
นางเยาวภา กล้าขยัน
บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
บ้านค่าย/เมือง
นายนิกร อริพงษ์
บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
บ้านค่าย/เมือง
นายวิชัย ประทุมไทย
บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
บ้านค่าย/เมือง
รกน.นายไชโย กล้ารมราน
บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
หนองไผ่/เมือง
นางวารี คำธนนันทิกุล
บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
หนองไผ่/เมือง
รกน.นางพรปวีณ์ ไกรบำรุง
บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
หนองไผ่/เมือง
รกน.นางวารี คำธนนันทิกุล
บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
หนองไผ่/เมือง
นายสุริยา มณีเนตร
บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
หนองไผ่/เมือง
นางพรปวีณ์ ไกรบำรุง
บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
โนนสำราญ/เมือง
นายไชโย กล้ารมราน
บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
โนนสำราญ/เมือง
นางปุณิกา ชื่นนาเสียว
บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
โนนสำราญ/เมือง
         
ข้อสอบ RT
ข้อสอบ NT
ข้อสอบ O-NET ป.6
ข้อสอบ O-NET ม.3
ข้อสอบ O-NET ม.6
ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559
  ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2558
โหลดเป็น pdf เป็นรายวิชา โหลดเป็น pdf เป็นรายวิชา โหลดเป็น pdf เป็นรายวิชา โหลดเป็น pdf เป็นรายวิชา โหลดเป็น pdf เป็นรายวิชา
เอกสารวิเคราะห์ O-NET เอกสารวิเคราะห์ NT เอกสารวิเคราะห์ RT
(กำลังดำเนินการ)
(กำลังดำเนินการ)
หนังสือเรียนภาษาไทย (มานะ มานี) แก้ปัญหา Learning Loss  แก้ปัญหา Learning Loss สพป.ชย.1
อบรมพัฒนาตนเอง/วิชาชีพ
   
เอกสารเกี่ียวกับหลักสูตร 2551 หลักสูตร 2503-2560  แผนการจัดการเรียนรู้ active learning
   
 
สถิติการเข้าชม
เริ่ม 30 ก.ย. 55