tmm3
ศน.ครูเกิด ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
หน้าหลัก ศึกษานิเทศก์ บ้านนักวิทย์ การเรียนการสอน คลังข้อสอบ ทะเบียนวัดผล หลักสูตร เกี่ยวกับคุณครู คู่มือครู หนังสือเรียน
logo65logo65logo65logo65logo65
logo65 logo65 logo65 logo65 logo65 logo65logo65logo65
logo65logo65logo65logo65logo65
sv111
sbk01
sv12
logo65logo65logo65logo65logo65
นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง (ศน.ครูเกิด, ศน.เกิด, ศน.บก.)
logo65logo65logo65logo65logo65
11แมวแมว แมวแมวแมว11แมวแมวแมวแมวแมว11แมวแมวแมวแมวแมวแมวแมว 11
เกี่ยวกับวิทยฐานะ วPA
sv01 ศธจ.ชัยภูมิ
ศูนย์ฯบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
สพม.ชัยภูมิ
เวบไซต์โรงเรียนใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สนง. คุรุสภา
หลักสูตรของไทย พ.ศ. 2503 - ปัจจุบัน
สทศ. (NIETS)
ประตูสู่การเรียนรู้ออนไลน์ OCSC (ตัวอย่าง)
ดูผลสอบ O-NET
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (O-NET)
ดูผลสอบ RT/NT
 
สำนักงาน ก.ค.ศ.
 
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
 
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
 
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
 
http://www.google.com
 
เว็บไซต์สำนักงาน ภายใน สพฐ.
 
 
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้
วัน จันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566
วัน จันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566
วัน พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566
วัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566
วัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566
วัน จันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566
วัน จันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ป.6 (ผลงานโรงเรียน)
1.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง
2.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร
3.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
4.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ
5.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
6.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
7.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
8.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนบ้านดอนหัน
9.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
10.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
11.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
12.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
13.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ม.3 (ผลงานโรงเรียน)
1.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร
2.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
3.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
4.รายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
 
สถิติการเข้าชม
เริ่ม 30 ก.ย. 55