tmm3
ครูเกิดยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานศึกษานิเทศก์
หน้าหลัก ศึกษานิเทศก์ การเรียนการสอน คลังข้อสอบ ทะเบียนวัดผล หลักสูตร เกี่ยวกับคุณครู คู่มือครู หนังสือเรียน UTQ&TEPE
logo65logo65logo65logo65logo65logo65logo65
logo65 logo65 logo65 logo65 logo65 logo65
logo65logo65logo65logo65logo65logo65logo65
t02
65409.3
tepe1.1
นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง (ศน.เกิด)
logo65logo65logo65logo65logo65logo65logo65
logo65 logo65 logo65 logo65 logo65 logo65
logo65logo65logo65logo65logo65logo65logo65
11แมวแมว แมวแมวแมว11แมวแมวแมวแมวแมว11แมวแมวแมวแมวแมวแมวแมว 11
หลักสูตรของไทย พ.ศ. 2503 - ปัจจุบัน
ocsc.1.1 กศจ.ชัยภูมิ
เวบไซต์โรงเรียนใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพม.ชัยภูมิ
ศูนย์ฯบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
สนง. คุรุสภา
ประตูสู่การเรียนรู้ออนไลน์ (OCSC)
สทศ. (NIETS)
เอกสารเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
เวบไซต์ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
เอกสารเกี่ยวกับวิทยฐานะ วPA
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ชย.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทางสายใหม่
แหล่งสืบค้นข้อมูล / ข่าว / ข่าวการศึกษา
เกี่ยวกับศึกษานิเทศก์
เว็บไซต์สืบค้นยอดนิยม
ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอกดอทคอม ภารกิจของศึกษานิเทศก์ https://www.google.co.th
ข่าวการศึกษา ครูวันดีดอทคอม การนิเทศในสถานศึกษา http://www.facebook.com
ห้องพักครูดอทคอม ศึกษานิเทศก์คือใคร http://www.youtube.com
ครูอัพเดตดอทคอม นิเทศบูรณาการ https://www.sanook.com
รักครูดอทคอม นิเทศเต็มพิกัด http://www.hotmail.com
ครูอาชีพ eMENSCR http://www.google.com
ครูไทย   http://www.gmail.com
     
สิ่งที่นักเรียนและครูควรทราบ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
แหล่งสืบค้นความรู้เพิ่มเติม/การเรียนการสอน
GAT-PAT คืออะไร/วิวัฒนาการข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ความแตกต่างระหว่าง O-NET GAT-PAT วิชาสามัญ วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา DEEP เรียนออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการ
การคิดคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระ 54รูปแบบการสอนสำหรับครู รวมแบบทดสอบ-แบบฝึกหัด ป.1-ม.6
คำศัพท์ที่ควรทราบเกี่ยวกับการสอบ Brain-Based Learning โครงการสอนออนไลน์ Porject 14
รู้จัก 9 วิชาสามัญหรือยัง Active Learning Education at home for kids
ศัพท์เด็กแอด   คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ
TCAT   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์
    สื่อการเรียนออนไลน์
    Tedet.ac.th
    สสวท.
แหล่งสืบค้นงานวิจัย / วิทยานิพนธ์
แบบทดสอบออนไลน์ (ซีรี่ย์)
แหล่งสืบค้นความรู้เพิ่มเติม/ทั่วไป
ระบบสารสนเทศการวิจัยและผลงานวิชาการ OCSC Learning Portal พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔
เว็บไซต์การเรียนรู้คุณประภัสรา โคตะขุน ระบบอบรมครู สสวท. ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ
แหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ตลาดนัดวิชาการ http://www.hostinglotus.com
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.รามคำแหง กรมสุขภาพจิต Free Hosted Scripts
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.เชียงใหม่ THAI MOOC Code Javascript
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ศิลปากร   Learnsquare
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ออนไลน์   dek-d.com
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ thailis   The Act.
    ไทยแวร์
     
หนังสือเรียนภาษาไทย หลักสูตร 2521(มานะ มานี)
หลักสูตรของไทย 2503-2560
แหล่งสืบค้นความรู้เพิ่มเติม/ทั่วไป
หนังสือเรียนภาษาไทย ป.1 เล่ม 1 หลักสูตรของไทย 2503 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีของศึกษานิเทศก์
หนังสือเรียนภาษาไทย ป.1 เล่ม 2 หลักสูตรของไทย 2518 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศก์การศึกษา
หนังสือเรียนภาษาไทย ป.2 เล่ม 1 หลักสูตรของไทย 2521 แนวทางจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
หนังสือเรียนภาษาไทย ป.2 เล่ม 2 หลักสูตรของไทย 2524 แหล่งเรียนรู้ด้านนิเทศการศึกษา
หนังสือเรียนภาษาไทย ป.3 เล่ม 1 หลักสูตรของไทย 2533  
หนังสือเรียนภาษาไทย ป.3 เล่ม 2 หลักสูตรของไทย 2544  
หนังสือเรียนภาษาไทย ป.4 เล่ม 1 หลักสูตรของไทย 2551  
หนังสือเรียนภาษาไทย ป.4 เล่ม 2 หลักสูตรของไทย 2560  
หนังสือเรียนภาษาไทย ป.5 เล่ม 1    
หนังสือเรียนภาษาไทย ป.5 เล่ม 2    
หนังสือเรียนภาษาไทย ป.6 เล่ม 1    
หนังสือเรียนภาษาไทย ป.6 เล่ม 2    

 
สถิติการเข้าชม
เริ่ม 30 ก.ย. 55