ประกาศผลสอบ O-NET 2562

ประกาศผลสอบ o-net

สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 ตรวจสอบผลคะแนนรายบุคคล รายโรงเรียน

ประกาศผลรายบุคคล

http://www.newonetresult.niets.or.th/IndividualWeb/Mobile/frmStdGraphScoreMobile.aspx

ประกาศผลรายโรงเรียน

http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx

ขอบคุณที่มา : สทศ.ข้ามไปยังทูลบาร์