ศูนย์ฟิสิกส์ปี กศ. 2562

 การสอบแข่งขันฟิสิกส์  จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 5  วันที่ 14 ธ.ค. 62n1
 ภาพกิจกรรมการสอบแข่งขันฟิสิกส์ 

ข้ามไปยังทูลบาร์