คูปองครู

หลักสูตร อบรม online

มีหลักสูตรอบรมออนไลน์หลายหลักสูตรที่สามารถอบรมออนไลน์เองที่บ้าน (เหมาะสำหรับคนที่มีภาระหรือไม่ชอบการเดินทางไปอบรมไกล ๆ ) และบางหลักสูตรยังสามารถนับชั่วโมงขอทำวิทยะฐานะได้ด้วย (นับชั่วโมงพัฒนาตนเองตาม​ ว.21) ดังนี้

ลักสูตร ลิ๊งค์เข้าเรียน
1. หลักสูตรการอบรมออนไลน์ HRD: e-Learning เข้าเรียน
2. หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน (นับชั่วโมง) เข้าเรียน
3. หลักสูตรการช่วยเหลือดูแลนักเรียน(วัยรุ่น) เข้าเรียน
4. หลักสูตรการสอนเพศวิถี (นับชั่วโมง) เข้าเรียน
5. หลักสูตร C4T รุ่น 2 สสวท. (นับชั่วโมง) เข้าเรียน
 
ตัวอย่างเกียรติบัตร

เกียรติบัตรคุรุพัฒนาข้ามไปยังทูลบาร์