คูปองครู

หลักสูตร อบรม online

มีหลักสูตรอบรมออนไลน์หลายหลักสูตรที่สามารถอบรมออนไลน์เองที่บ้าน (เหมาะสำหรับคนที่มีภาระหรือไม่ชอบการเดินทางไปอบรมไกล ๆ ) และบางหลักสูตรยังสามารถนับชั่วโมงขอทำวิทยะฐานะได้ด้วย (นับชั่วโมงพัฒนาตนเองตาม​ ว.21) ดังนี้

ลักสูตร ลิ๊งค์เข้าเรียน
1. หลักสูตรสุจริตไทย เข้าเรียน
2. หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน (นับชั่วโมง) เข้าเรียน
3. หลักสูตรการช่วยเหลือดูแลนักเรียน(วัยรุ่น) เข้าเรียน
4. หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (นับชั่วโมง) เข้าเรียน
5. หลักสูตรการสอนเพศวิถี (นับชั่วโมง) เข้าเรียน
 
ตัวอย่างเกียรติบัตรข้ามไปยังทูลบาร์