เว็บไซน์โรงเรียน

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30
ลำดับโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 30เบอร์โทรศัพท์อำเภอ
1โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล044-811-849เมืองชัยภูมิ
2โรงเรียนสตรีชัยภูมิ044-811-162เมืองชัยภูมิ
3โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา044-811-768เมืองชัยภูมิ
4โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา044-056-708เมืองชัยภูมิ
5โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา044-899-115เมืองชัยภูมิ
6โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยชัยภูมิ044-124-103เมืองชัยภูมิ
7โรงเรียนภูพระวิทยาคม044-810-436เมืองชัยภูมิ
8โรงเรียนชีลองวิทยา044-835-814เมืองชัยภูมิ
9โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน044-839-036บ้านเขว้า
10โรงเรียนคอนสวรรค์044-848-022คอนสวรรค์
11โรงเรียนสามหมอวิทยา044-056-000คอนสวรรค์
12โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา044-05605 ถึง 7คอนสวรรค์
13โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย044-882-067คอนสวรรค์
14โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา044-872-827หนองบัวแดง
15โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก044-056-570หนองบัวแดง
16โรงเรียนคูเมืองวิทยา044-056-342หนองบัวแดง
17โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา044-133-112ภักดีชุมพล
18โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม044-810-411ภักดีชุมพล
19โรงเรียนภูเขียว044-861-430ภูเขียว
20โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม044-056-213ภูเขียว
21โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น044-100-049ภูเขียว
22โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา044-887-107บ้านแท่น
23โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา044-882-907แก้งคร้อ
24โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา044-882-100แก้งคร้อ
25โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม044-132-504แก้งคร้อ
26โรงเรียนคอนสารวิทยาคม044-876-177คอนสาร
27โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก044-100-266คอนสาร
28โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร044-851-163จัตุรัส
29โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา044-803-073จัตุรัส
30โรงเรียนละหานเจริญวิทยา044-890-518จัตุรัส
31โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม044-810-564บำเหน็จณรงค์
32โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์044-859-334บำเหน็จณรงค์
33โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม044-056-164บำเหน็จณรงค์
34โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร044-897-109หนองบัวระเหว
35โรงเรียนห้วยแย้วิทยา044-870-594หนองบัวระเหว
36โรงเรียนเทพสถิตวิทยา044-857-108เทพสถิต
37โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม044-874-120เทพสถิตข้ามไปยังทูลบาร์