tmm3
ครูเกิดยินดีต้อนรับเข้าสู่ คลังข้อสอบ O-NET
หน้าหลัก ทะเบียนวัดผล การเรียนการสอน คลังข้อสอบ ศูนย์ฟิสิกส์ หลักสูตร เกี่ยวกับคุณครู คู่มือครู หนังสือเรียน UTQ&TEPE
  tabain3  

11

13

11

13

   boon
ครูบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
11แมวแมว แมวแมวแมว11แมวแมวแมวแมวแมว11แมวแมวแมวแมวแมวแมวแมว 11
ข้อสอบ O-NET b01 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ข้อสอบ GAT&PAT สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ)
ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ สนง.การมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ สนง.คณะกรรมการข้าราชการครู ฯ
แบบทดสอบสมรรถนะ  สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อสอบ ม. ขอนแก่น (KKU) สนง. คุรุสภา
ข้อสอบวิชาภาษาไทย ม. ขอนแก่น สทศ. (NIETS)
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ม. ขอนแก่น ข้อมูลครู Big Data
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม. ขอนแก่น งานทะเบียน-วัดผล SGS
ข้อสอบวิชาคณิต-วิทย์ ม. ขอนแก่น คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม. ขอนแก่น สนง. สลากกินแบ่งรัฐบาล
ข้อสอบวิชาเคมี ม. ขอนแก่น http://www.gmail.com
ข้อสอบวิชาชีววิทยา ม. ขอนแก่น http://www.google.com
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ม. ขอนแก่น http://www.hotmail.com
ข้อสอบวิชาคณิต-ศิลป์ ม. ขอนแก่น http://www.youtube.com
ข้อสอบ ม. ขอนแก่น แยกตามรายวิชา http://www.facebook.com
คลังข้อสอบ O-NET
   
   


สถิติการเข้าชม
เริ่ม 21 มิ.ย.51
Free Web Site Counter       
สถิติการเข้าชม
เริ่ม 30 ก.ย.55