tmm3
ครูเกิดยินดีต้อนรับเข้าสู่ คลังข้อสอบ O-NET
หน้าหลัก ทะเบียนวัดผล การเรียนการสอน คลังข้อสอบ ศูนย์ฟิสิกส์ หลักสูตร เกี่ยวกับคุณครู คู่มือครู หนังสือเรียน UTQ&TEPE
  tabain3  

11

13

11

13

   boon
ครูบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
11แมวแมว แมวแมวแมว11แมวแมวแมวแมวแมว11แมวแมวแมวแมวแมวแมวแมว 11
ข้อสอบ O-NET b01 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ข้อสอบ GAT&PAT สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ)
ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ สนง.การมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบบทดสอบสมรรถนะ  สนง.คณะกรรมการข้าราชการครู ฯ
ข้อสอบ ม. ขอนแก่น (KKU) สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อสอบ ม. ขอนแก่น แยกตามรายวิชา สนง. คุรุสภา
  สทศ. (NIETS)
  ข้อมูลครู Big Data
  งานทะเบียน-วัดผล SGS
  คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ
  สนง. สลากกินแบ่งรัฐบาล
  http://www.gmail.com
  http://www.google.com
  http://www.hotmail.com
  http://www.youtube.com
  http://www.facebook.com
คลังข้อสอบ O-NET
   
   


 
สถิติการเข้าชม
เริ่ม 30 ก.ย. 55