ข้อสอบ O-Net

ข้อสอบ onet พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6

วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ onet พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.3

วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ onet พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.6

วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ onet พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.6

วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ onet พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม.3

วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ onet พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม.6

วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ onet พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.6

วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ onet พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2560 ชั้น ม.3

วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ onet พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2560 ชั้น ม.6

วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ onet พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2559 ชั้น ป.6

วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ onet พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2559 ชั้น ม.3

วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ onet พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2559 ชั้น ม.6

วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบ onet พร้อมเฉลย ป. 6 ปีการศึกษา 2558
ข้อสอบ onet พร้อมเฉลย ม. 3 ปีการศึกษา 2558
ข้อสอบ onet พร้อมเฉลย ม. 6 ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2553 ชั้น ป.6

วิชาภาษาไทย+วิทยาศาสตร์+ศิลปะ+สุขศึกษา+การงาน
วิชาสังคมศึกษา+ภาษาอังกฤษ+คณิตศาสตร์
เฉลยข้อสอบ onet ป.6 ปีการศึกษา 2553

ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2553 ชั้น ม.3

วิชาภาษาไทย+วิทยาศาสตร์+ศิลปะ+สุขศึกษา+การงาน
วิชาสังคมศึกษา+ภาษาอังกฤษ+คณิตศาสตร์
เฉลยข้อสอบ onet ม.3 ปีการศึกษา 2553

ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2553 ชั้น ม.6

วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสุขศึกษา+ศิลปะ+การงาน Part1  Part2
เฉลยข้อสอบ onet ม. 6 ปีการศึกษา 2553

ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2552 ชั้น ป.6

วิชาภาษาไทย+คณิตศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา+วิทยาศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ+สุขศึกษา
วิชาศิลปะ+การงาน
เฉลยข้อสอบ onet ป.6 ปีการศึกษา 2552

ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2552 ชั้น ม.3

วิชาภาษาไทย+คณิตศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา+วิทยาศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาสุขศึกษา+ศิลปะ+การงาน
เฉลยข้อสอบ onet ม.3 ปีการศึกษา 2552

ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2552 ชั้น ม.6

วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสุขศึกษา+ศิลปะ+การงาน
เฉลยข้อสอบ onet ม. 6 ปีการศึกษา 2552

ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2551 ชั้น ป.6

วิชาภาษาไทย
วิชาวิทยาศาสตร+สังคมศึกษา์
วิชาคณิตศาสตร์+ภาษาอังกฤษ
เฉลยข้อสอบ onet ป.6 ปีการศึกษา 2551

ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2551 ชั้น ม.3

วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
เฉลยข้อสอบ onet ม.3 ปีการศึกษา 2551

ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2551 ชั้น ม.6

วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสุขศึกษา+ศิลปะ+การงาน
เฉลยข้อสอบ onet ม. 6 ปีการศึกษา 2551

ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2550 (สอบเฉพาะ ม.6)

วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
เฉลยข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2550

ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2549 (สอบเฉพาะ ม.6)

วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
เฉลยข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2549

ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2548 (สอบเฉพาะ ม.6)

วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
เฉลยข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2548ข้ามไปยังทูลบาร์