ผลสอบ O-Net

รายงานผลสอบ O-net ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2551-2562
รายงานผลสอบ O-net ของสพม.เขต 30 ปีการศึกษา 2562
รายงานผลสอบ O-net ของสพม.เขต 30 ปีการศึกษา 2552-2561ข้ามไปยังทูลบาร์