ฟิสิกส์ KKU

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นวิชาฟิสิกส์แยกตามปีที่สอบ

1. ข้อสอบฟิสิกส์ปี 2550
2. ข้อสอบฟิสิกส์ปี 2551
3. ข้อสอบฟิสิกส์ปี 2552
4. ข้อสอบฟิสิกส์ปี 2553
5. ข้อสอบฟิสิกส์ปี 2554
6. ข้อสอบฟิสิกส์ปี 2555
7. ข้อสอบฟิสิกส์ปี 2556
8. ข้อสอบฟิสิกส์ปี 2557
9. ข้อสอบฟิสิกส์ปี 2558
10. ข้อสอบฟิสิกส์ปี 2559
11. ข้อสอบฟิสิกส์ปี 2560

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 (ปี 2558)

01. วิชาภาษาไทย
02. วิชาสังคมศึกษา
03. วิชาภาษาอังกฤษ
04. วิชาคณิตศาสตร์ (สายวิทย์)
05. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
06. วิชาเคมี
07. วิชาชีววิทยา
08. วิชาฟิสิกส์
09. วิชาคณิตศาสตร์ (สายศิลป์)

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 (ปี 2557)

01. วิชาภาษาไทย
02. วิชาสังคมศึกษา
03. วิชาภาษาอังกฤษ
04. วิชาคณิตศาสตร์ (สายวิทย์)
05. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
06. วิชาเคมี
07. วิชาชีววิทยา
08. วิชาฟิสิกส์
09. วิชาคณิตศาสตร์ (สายศิลป์)

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557 (ปี 2556)

01. วิชาภาษาไทย
02. วิชาสังคมศึกษา
03. วิชาภาษาอังกฤษ
04. วิชาคณิตศาสตร์ (สายวิทย์)
05. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
06. วิชาเคมี
07. วิชาชีววิทยา
08. วิชาฟิสิกส์
09. วิชาคณิตศาสตร์ (สายศิลป์)

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 (ปี 2555)

01. วิชาภาษาไทย
02. วิชาสังคมศึกษา
03. วิชาภาษาอังกฤษ
04. วิชาคณิตศาสตร์ (สายวิทย์)
05. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
06. วิชาเคมี
07. วิชาชีววิทยา
08. วิชาฟิสิกส์
09. วิชาคณิตศาสตร์ (สายศิลป์)

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2555 (ปี 2554)

01. วิชาภาษาไทย
02. วิชาสังคมศึกษา
03. วิชาภาษาอังกฤษ
04. วิชาคณิตศาสตร์ (สายวิทย์)
05. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
06. วิชาเคมี
07. วิชาชีววิทยา
08. วิชาฟิสิกส์
09. วิชาคณิตศาสตร์ (สายศิลป์)

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 (ปี 2553)

01. วิชาภาษาไทย
02. วิชาสังคมศึกษา
03. วิชาภาษาอังกฤษ
04. วิชาคณิตศาสตร์ (สายวิทย์)
05. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
06. วิชาเคมี
07. วิชาชีววิทยา
08. วิชาฟิสิกส์
09. วิชาคณิตศาสตร์ (สายศิลป์)

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2553 (ปี 2552)

01. วิชาภาษาไทย
02. วิชาสังคมศึกษา
03. วิชาภาษาอังกฤษ
04. วิชาคณิตศาสตร์ (สายวิทย์)
05. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
06. วิชาเคมี
07. วิชาชีววิทยา
08. วิชาฟิสิกส์
09. วิชาคณิตศาสตร์ (สายศิลป์)

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 (ปี 2551)

01. วิชาภาษาไทย
02. วิชาสังคมศึกษา
03. วิชาภาษาอังกฤษ
04. วิชาคณิตศาสตร์ (สายวิทย์)
05. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
06. วิชาเคมี
07. วิชาชีววิทยา
08. วิชาฟิสิกส์
09. วิชาคณิตศาสตร์ (สายศิลป์)

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2551 (ปี 2550)

01. วิชาภาษาไทย
02. วิชาสังคมศึกษา
03. วิชาภาษาอังกฤษ
04. วิชาคณิตศาสตร์ (สายวิทย์)
05. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
06. วิชาเคมี
07. วิชาชีววิทยา
08. วิชาฟิสิกส์
09. วิชาคณิตศาสตร์ (สายศิลป์)

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550 (ปี 2549)

01. วิชาภาษาไทย
02. วิชาสังคมศึกษา
03. วิชาภาษาอังกฤษ
04. วิชาคณิตศาสตร์ (สายวิทย์)
05. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
06. วิชาเคมี
07. วิชาชีววิทยา
08. วิชาฟิสิกส์
09. วิชาคณิตศาสตร์ (สายศิลป์)

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นวิชาฟิสิกส์แยกตามเนื้อหาที่สอบ

01. ข้อสอบม.ขอนแก่นบทที่ 1 บทนำ.ปี-50-57
02. ข้อสอบม.ขอนแก่นบทที่ 2 การเคลื่อนที่.ปี-50-57
03. ข้อสอบม.ขอนแก่นบทที่ 3 แรงมวลและกฏการเคลื่อนที่.ปี-50-57
04. ข้อสอบม.ขอนแก่นบทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ.ปี-50-57
05. ข้อสอบม.ขอนแก่นบทที่ 5 งานและพลังงาน.ปี-50-57
06. ข้อสอบม.ขอนแก่นบทที่ 6 โมเมนตัม.ปี-50-57
07. ข้อสอบม.ขอนแก่นบทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน.ปี-50-57
08. ข้อสอบม.ขอนแก่นบทที่ 8 สมดุล.ปี-50-57
09. ข้อสอบม.ขอนแก่นบทที่ 9 คลื่นกล.ปี-50-57
10. ข้อสอบม.ขอนแก่นบทที่ 10 เสียง.ปี-50-57
11. ข้อสอบม.ขอนแก่นบทที่ 11 แสงและทัศนอุปกรณ์ .ปี-50-57
12. ข้อสอบม.ขอนแก่นบทที่ 12 แสงเชิงฟิสิกส์ .ปี-50-57
13. ข้อสอบม.ขอนแก่นบทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต.ปี-50-57
14. ข้อสอบม.ขอนแก่นบทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส.ปี-50-57
15. ข้อสอบม.ขอนแก่นบทที่ 15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก.ปี-50-57
16. ข้อสอบม.ขอนแก่นบทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า.ปี-50-57
17. ข้อสอบม.ขอนแก่นบทที่ 17 ของไหล.ปี-50-57
18. ข้อสอบม.ขอนแก่นบทที่ 18 ความร้อน.ปี-50-57ข้ามไปยังทูลบาร์