วิชาการศึกษา

ตัวอย่างข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา (ข้อมูลจาก http://www.kruwandee.com)
ตัวอย่างข้อสอบบรรจุครู  ภาค ก (ข้อมูลจาก http://www.sobkroo.com)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก ความรอบรู้ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก วิชาชีพครู พร้อมเฉลย
วิชาการศึกษาพร้อมเฉลย 500 ข้อ ข้ามไปยังทูลบาร์